Om klubbhuset

Klubbhuset i Tretjønnveien 100 eies av IK Gimletroll og Kristiansand Orienteringsklubb. Det ligger rett overfor bomstasjonen i bakken på vei opp til Gimlekollen når du kommer fra Gimlehallen/UiA. Det er en stor parkeringsplass på utsiden som på dagtid også brukes av mange turgåere i Jegersberg, samt besøkende og ansatte til Presteheia Skole som ligger på den andre siden av veien ved bomstasjonen.

Klubbhuset har garderobefasiliteter og lagerrom i kjelleren, mens møtesal og møterom, kjøkken, vrimleområde, toaletter og kontorer ligger i andre etasje.

Hovedsalen sett fra vrimleområdet. Døren til møterommet ser du inn til venstre. Veggen mellom møterom og hovedsal kan åpnes, og det samme kan veggen mellom hovedsalen og vrimleområdet (se nedenfor)

Hovedsal med og uten skillevegg mot vrimleområdet

Møterom

Kjøkken