Til møter eller fest

Presteheia Klubbhus er et ideelt lokale til små og mellomstore møter og selskaper med inntil 60 gjester/deltakere.