Priser

Privat utleie
Hele lokalet
Renhold
Kveld ukedager Mandag – Torsdag 17:30 – 23:00 2000 kr 700 kr
Fredag 17:00 – Lørdag 10:00 5000 kr 700 kr
Lørdag 12:00 – Søndag 10:00 5000 kr 700 kr
Søndag 12:00 – Mandag 07:00 5000 kr 700 kr
Fredag 17:00 – Mandag 07:00 7000 kr 1000 kr

Prisene er inkl.mva. Renhold er obligatorisk.

- Renhold er obligatorisk. Prisen for renhold betinger at det er ryddet og søppel er kastet. Ved behov for mer enn 2 timer rengjøring belastes dette med en timepris på 300 kr.
- Leietager er ansvarlig for skade som påføres bygg og eller inventar.
- Avtalt beløp innbetales senest 14 dager før utleie dato.
- Leietaker / ansvarlig vert må være over 25 år

Utleier: Presteheia Klubbhus AS
Oppdaterte priser fom. 1.juli 2024

Last ned leiekontrakt

Kontakt

Presteheia Klubbhus AS

Besøksadresse:
Tretjønnveien 100
4633 Kristiansand-S

Telefon: 38095098
Kontortid: Mandag til fredag 09:00 - 15:00
E-post: post@gimletroll.no
Kontonr: 2801.19.79140

Org nr: 992843101

Ved kritiske tilfeller i leieperioden (strømbrudd, vannlekkasje etc.) kan følgende personer kontaktes:
IK Gimletroll: Tyge Carlsen, tel. 917 52 065, tyge@gimletroll.no